Návod použití mini tanku Tiger a bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla provozu tanku:

 • Tank je určen pro přepravu pouze jedné osoby.
 • Není určen pro jízdu na pozemní komunikaci.
 • Je určen výhradně pro jízdu na provozovatelem vyznačené dráze – tankodromu.

Následující bezpečnostní rady musí být dodržovány, aby byla zajištěna Vaše bezpečnost a bezpečný provoz tanku.

Řidič tanku je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostními pásy, mít na hlavě přilbu a musí být před jízdou seznámen obsluhou s pravidly ovládání tanku. Řidič je povinen s tankem jezdit po vyznačené dráze tankodromu. Tank je určen pro zdolávání pouze přírodních překážek a jízdu do kopce o maximálním stoupání 20 stupňů. Během provozu smí na dráhu vstoupit pouze obsluha. Kdokoli jiný vstupuje na dráhu na vlastní nebezpečí a musí dbát zvýšené opatrnosti. Pokud se řidič tanku rozhodne jízdu přerušit, musí uvědomit obsluhu, jinak na dráhu vstupuje na vlastní nebezpeční a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Děti mohou tank řídit od 10ti let a zodpovídá z aně jejich zákonný zástupce. S pravidly ovládání je seznámeno dítě i jeho zákonný zástupce. Dítě nesmí opustit tank bez vědomí obsluhy, v případě, že se dítě během zaplaceného času jízdy rozhodne jízdu přerušit, přivolá obsluhu a následně může tank opustit. Po skončení jízdy dítě vystupuje z tanku také pod dozorem obsluhy.

Ovládání tanku:

 • Tank nastartuje obsluha.
 • Pro jízdu dopředu nakloňte obě páky, které se nachází po obou stranách sedadla, dopředu.
 • Pro jízdu dozadu nakloňte obě páky dozadu.
 • Pro otočení vlevo nakloňte levou páku dozadu a pravou dopředu.
 • Pro otočení vpravo nakloňte pravou páku dozadu a levou dopředu.
 • Pro zastavení tanku pusťte obě páky, páky se vrátí do výchozí polohy.

Je zakázáno:

 • Překračovat max. úhel stoupání a bočního náklonu.
 • Najíždět na překážku jinak než kolmo (hrozí spadnutí pásu)
 • Najíždět na jakékoli jiné vozidlo nebo osobu.
 • Pohybovat rychle a cukavě pákami vpřed a vzad-(škodí to hydraulickým motorům a pásům).
 • Jízda zad bez předchozího ujištění že obsluha (řidič) nezpůsobí škodu sobě nebo jiné osobě na zdraví nebo majetku.
 • Nechat bez dozoru odstavený tank ve svahu, jehož stoupání je vetší než 5 % stupňů (hrozí pomalý pohyb).